Associació Corporativa Empresa Saludable

El principal objectiu de ACES és la promoció de la cultura corporativa d’empresa saludable.  Aquest objectiu cerca crear una cultura on la salut i el benestar dels empleats siguin una prioritat per a l’empresa i s’integrin en tots els aspectes de la seva activitat empresarial. Per assolir aquest objectiu, l’empresa ha de fomentar l’adopció d’hàbits saludables al lloc de treball, promoure l’activitat física, fomentar l’alimentació saludable i reduir riscos per a la salut laboral.

L’objectiu de formació, titulació i homologació de tècnics en empresa saludable cerca comptar amb professionals especialitzats a promoure i gestionar programes d’empresa saludable. Aquests tècnics són responsables de dissenyar i supervisar programes de salut i benestar per als empleats de l’empresa, així com de formar i motivar el personal de l’empresa perquè adoptin hàbits de vida saludables. Per assolir aquest objectiu, cal comptar amb programes de formació i titulació que garanteixin la qualitat i l’excel·lència en la gestió de l’empresa saludable.

Un altre objectiu important és l’assessorament a empreses i entitats a establir estratègies corporatives d’empresa saludable mitjançant entitats adherides i els seus tècnics d’empresa saludable. Aquest objectiu cerca fomentar la col·laboració entre empreses i entitats en la promoció de la salut i el benestar dels empleats. Les empreses poden beneficiar-se del coneixement i l’experiència de les entitats adherides i els seus tècnics en empresa saludable per dissenyar programes de salut i benestar personalitzats i adaptats a les seves necessitats i recursos.

Finalment, l’objectiu de certificació d’empresa saludable cerca reconèixer les empreses que han implementat amb èxit programes de salut i benestar per als seus empleats. La certificació d’empresa saludable és una eina important per demostrar el compromís de l’empresa amb la salut i el benestar dels seus empleats i millorar la seva imatge de marca. Per obtenir la certificació, l’empresa ha de complir certs criteris i estàndards de qualitat establerts per entitats i organitzacions especialitzades en empresa saludable.