Promoció de la cultura corporativa saludable

Promovem la cultura corporativa d’empresa saludable com a un dels nostres principals objectius. Això vol dir que treballem en un marc corporatiu de salut laboral normalitzat per assegurar-nos que la salut i el benestar dels nostres empleats siguin una prioritat en totes les nostres activitats empresarials.

Fomentem l’esport corporatiu com una manera de fomentar l’activitat física al lloc de treball. L’esport no només és beneficiós per a la salut física, sinó que també pot millorar la motivació, la creativitat i la col·laboració a l’equip de treball. A més, a través de l’esport corporatiu podem fomentar l’esperit d’equip i la competència sana entre els nostres empleats.

Un altre aspecte important és fomentar les bones pràctiques de salut, com ara una bona nutrició, el descans adequat i altres hàbits saludables. Oferim informació i recursos perquè els nostres empleats adoptin un estil de vida saludable i puguin millorar la seva qualitat de vida tant a la feina com a fora.

A més, prestem suport psicològic per a la salut mental dels nostres empleats, ja que reconeixem la importància de la salut mental a la feina. Oferim assessorament i ajut per superar situacions d’estrès, ansietat o depressió i garantim que es respectin els límits de treball per mantenir un equilibri saludable entre la vida laboral i el personal.

Finalment, organitzem activitats i iniciatives diverses per fomentar la salut i el benestar dels nostres empleats. Aquestes poden incloure activitats esportives, esdeveniments culturals, conferències i tallers, entre d’altres. Aquestes iniciatives ajuden a fomentar la col·laboració, el treball en equip i l’esperit de comunitat entre els nostres empleats.