Una empresa que obté el distintiu d’empresa saludable demostra un compromís pel benestar dels seus empleats.

 

Un certificat d’empresa saludable pot tenir un impacte significatiu en la competitivitat d’una empresa en millorar la imatge de marca, augmentar la motivació i la productivitat dels empleats, reduir l’absentisme laboral, atreure i retenir talents i reduir els costos d’atenció mèdica. Per tant, una empresa que obté el distintiu d’empresa saludable pot estar millor posicionada per competir en el mercat i aconseguir l’èxit a llarg termini.

Millora la imatge de l’empresa: Una empresa que es preocupa per la salut dels seus empleats i pren mesures concretes per promoure el seu benestar pot millorar la seva imatge de marca i reputació, la qual cosa pot atraure clients i consumidors que valoren la responsabilitat social empresarial.

Augmenta la motivació i la productivitat dels empleats: Els empleats que se senten valorats i cuidats per la seva empresa solen ser més motivats i compromesos, cosa que es tradueix en un augment de la productivitat i l’eficiència a la feina.

Redueix l’absentisme laboral: Les empreses que promouen la salut i el benestar dels seus empleats solen tenir taxes més baixes d’absentisme laboral, cosa que es tradueix en una major continuïtat i estabilitat a la feina.

Atrau i reté talents: En un mercat laboral competitiu, els empleats valoren cada vegada més les empreses que es preocupen pel seu benestar i el seu desenvolupament professional. Un certificat d’empresa saludable pot ajudar a atraure i retenir els millors talents, el que pot contribuir a la competitivitat de l’empresa.

Redueix els costos d’atenció mèdica: Les empreses que promouen la salut i el benestar dels seus empleats poden reduir els costos d’atenció mèdica associats amb malalties relacionades amb l’estil de vida, com l’obesitat, la diabetis i la malaltia cardiovascular. Això pot tenir un impacte positiu en la rendibilitat i la competitivitat de l’empresa.