En el marc de l’estratègia d’Empresa saludable que impulsa ACES, l’eix de l’esport corporatiu i l’activitat física ocupa un lloc de referència des de l’origen d’aquest projecte. Tant és així que el punt d’inici d’aquesta aposta es va donar en la jornada sobre “Empresa saludable i esport corporatiu” que es va celebrar a La Pobla de Mafumet en octubre de 2022, justament complementant un esdeveniment d’esport corporatiu (Ranking Games). Indescat, amb Ranking Games, promouen la constitució de GT ESEC (Grub de Treball d’Empresa Saludable i Esport Corporatiu) que ha mantingut línies de treball molt interessants, tals com aconseguir que el Pla de l’Esport de Catalunya, per primera vegada, incorpori l’esport corporatiu amb identitat pròpia.

Uns quants dels membres dESEC, juntament amb un grup d’empreses i entitats vinculades a l’estratègia d’empresa saludable, creen l’Associació Corporativa d’Empresa Saludable (ACES) a finals de 2023, amb una clara aposta per l’esport corporatiu com un dels eixos d’aquesta estratègia.

Ara, amb l’ajut de Ranking Games, ACES inaugura una secció específica: ACES ESPORT CORPORATIU, que reforçarà l’aposta per fer de l’esport i l’activitat física un element de valor en el marc corporatiu de l’empresa saludable.