Indescat i ACES organitzaran el primer Congrés d’Empresa Saludable de Catalunya que tindrà lloc el proper 20 de novembre a la ciutat d’Igualada. Aquest congrés reunirà tècnics, empresaris i experts que abordaran aspectes centrals i actuals de l’estratègia d’empresa saludable i els reptes que ha de gestionar el món productiu en el futur immediat i que comptarà amb la participació de l’Organització Internacional del Treball (OIT).